Stránka projektov
Ministerstva spravodlivosti SR

Projekty

Európske štrukturálne a investičné fondy

Európske štrukturálne a investičné fondy
Zobraziť projekty

Granty EHP a Nórska

Granty EHP a Nórska
Zobraziť projekty

Granty Európskej Únie

Granty Európskej Únie
Zobraziť projekty

Aktuality

Vďaka schváleniu Dodatku č. 5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku došlo k predĺženiu projektu do konca septembra 2023.
V nadväznosti na schválený Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku došlo k predĺženiu projektu do konca júna 2022.
Starostlivosť o najzraniteľnejších je základnou úlohou, ktorú musí vedieť štát zaručiť. Sem bezpochyby patria deti či obete zločinu. Práve na túto skupinu je zameraný projekt ministerstva spravodlivosti, vďaka ktorému od marca 2022 vznikajú na súdoch špeciálne miestnosti pre výsluch detí a zraniteľných obetí.
Dňa 17.02.2022 bol schválený reformný zámer s názvom Implementácia opatrení na podporu reformy štruktúry a optimalizácie procesov v rodinnoprávnej agende.