Aktuality

Aktuality

Aktuality

Vďaka schváleniu Dodatku č. 5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku došlo k predĺženiu projektu do konca septembra 2023.
V nadväznosti na schválený Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku došlo k predĺženiu projektu do konca júna 2022.
Starostlivosť o najzraniteľnejších je základnou úlohou, ktorú musí vedieť štát zaručiť. Sem bezpochyby patria deti či obete zločinu. Práve na túto skupinu je zameraný projekt ministerstva spravodlivosti, vďaka ktorému od marca 2022 vznikajú na súdoch špeciálne miestnosti pre výsluch detí a zraniteľných obetí.
Dňa 17.02.2022 bol schválený reformný zámer s názvom Implementácia opatrení na podporu reformy štruktúry a optimalizácie procesov v rodinnoprávnej agende.
V rámci podaktivity 3 národného projektu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky „Budovanie a posilnenie alternatívneho riešenia súdnych sporov prostredníctvom mediácie a efektívneho využívania nástrojov restoratívnej justície v Slovenskej republike“ sa ukončila súťaž na zabezpečenie mediátorov, ktorí budú na základe odporučenia súdu poskytovať mediáciu účastníkom súdnych konaní bezplatne.
Aj napriek pretrvávajúcej pandémii sa v 3. štvrťroku 2021 podarilo ukončiť vzdelávanie v nemeckom jazyku…