Dodatok č. 2 predlžuje projekt Budovanie a posilnenie alternatívneho riešenia súdnych sporov

Dodatok č. 2 predlžuje projekt Budovanie a posilnenie alternatívneho riešenia súdnych sporov

V nadväznosti na schválený Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci národného projektu Budovanie a posilnenie alternatívneho riešenia súdnych sporov prostredníctvom mediácie a efektívneho využívania nástrojov restoratívnej justície v Slovenskej republike došlo k predĺženiu projektu do konca júna 2023.

Dodatok č. 2 v Centrálnom registri zmlúv