Dodatok č. 4 predlžuje projekt Obchodný register a životné situácie podnikateľov do novembra 2023

Dodatok č. 4 predlžuje projekt Obchodný register a životné situácie podnikateľov do novembra 2023

V nadväznosti na schválený Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci národného projektu Obchodný register a životné situácie podnikateľov došlo k predĺženiu projektu do novembra 2023.

Dodatok č. 4 v Centrálnom registri zmlúv