Dodatok č. 5 predlžuje projekt Vzdelávanie zamestnancov rezortu spravodlivosti a získavanie odborných znalostí

Dodatok č. 5 predlžuje projekt Vzdelávanie zamestnancov rezortu spravodlivosti a získavanie odborných znalostí

Vďaka schváleniu Dodatku č. 5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci národného projektu Vzdelávanie zamestnancov rezortu spravodlivosti a získavanie odborných znalostí došlo k predĺženiu projektu do 30. septembra 2023.

Dodatok č. 5 v Centrálnom registri zmlúv