Dodatok č. 9 predlžuje projekt Procesno-organizačný audit Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a vybraných organizácií rezortu spravodlivosti a audit výkonu súdnej moci

Dodatok č. 9 predlžuje projekt Procesno-organizačný audit Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a vybraných organizácií rezortu spravodlivosti a audit výkonu súdnej moci

V nadväznosti na schválený Dodatok č. 9 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci národného projektu Procesno-organizačný audit Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a vybraných organizácií rezortu spravodlivosti a audit výkonu súdnej moci došlo k predĺženiu projektu do septembra 2022.

Dodatok č. 9 v Centrálnom registri zmlúv