Dopytová výzva: Príprava kvalitných súdnych kapacít prostredníctvom podpory špecializácie súdnych úradníkov v súlade s reformou súdneho systému

Dopytová výzva: Príprava kvalitných súdnych kapacít prostredníctvom podpory špecializácie súdnych úradníkov v súlade s reformou súdneho systému

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 21. septembra 2021 dopytovo-orientovanú výzvu s názvom Príprava kvalitných súdnych kapacít prostredníctvom podpory špecializácie súdnych úradníkov v súlade s reformou súdneho systému (kód výzvy: OP EVS DOP-PO2-SC2.1-2021-1), ktorej cieľom je reforma štruktúry a optimalizácia procesov v súdnictve a v rezorte spravodlivosti.

Viac o tejto výzve nájdete tu: Výzva – Príprava kvalitných súdnych kapacít prostredníctvom podpory špecializácie súdnych úradníkov v súlade s reformou súdneho systému