Jazykové kurzy, špecializované školenia a manažérske vzdelávanie v 3. kvartály priniesli výsledky

Jazykové kurzy, špecializované školenia a manažérske vzdelávanie v 3. kvartály priniesli výsledky

Aj napriek pretrvávajúcej pandémii sa v 3. štvrťroku 2021 podarilo v rámci projektu Vzdelávanie zamestnancov rezortu spravodlivosti a získavanie odborných znalostí úspešne ukončiť vzdelávanie v nemeckom jazyku. Kurzy anglického jazyka, ako aj špecializované školenia či manažérske vzdelávanie naďalej prebiehajú.


V rámci realizácie projektu bolo k dnešnému dňu uskutočnených 365 vzdelávacích aktivít pre 3479 účastníkov.