Monitorovací výbor OP EVS schválil reformný zámer národného projektu.

Monitorovací výbor OP EVS schválil reformný zámer národného projektu.

Dňa 17.02.2022 bol Monitorovacím výborom OP EVS schválený reformný zámer národného projektu s názvom Implementácia opatrení na podporu reformy štruktúry a optimalizácie procesov v rodinnoprávnej agende.

Riešenie rodinnoprávnej agendy na súdoch je našou prioritou. Preto cieľom navrhovaného zámeru národného projektu je podpora riešenia vybraných problémov v rodinnoprávnej agende, a to na najmä podporou kapacít – vyšších súdnych úradníkov a zodpovedných  zamestnancov justície, ďalej zavádzanie a overovanie funkčnosti a použiteľnosti sociálnych inovácií ako aj implementácie opatrení na podporu reformy štruktúry či optimalizácie procesov týkajúcich sa dotknutej agendy.

Cieľom ministerstva je ,,súdnictvo priateľské k deťom“, v ktorom je zaručené dodržiavanie a účinné uplatňovanie práv všetkých detí na najvyššej dosiahnuteľnej úrovni, s prihliadnutím na úroveň zrelosti a chápavosti dieťaťa a okolnosti prípadu. Teda také súdnictvo, ktoré je prístupné, efektívne a prispôsobené, ale aj sústredené na potreby dieťaťa, a zároveň rešpektujúce jeho práva, vrátane práva na spravodlivý proces, práva zúčastniť sa na konaní a porozumieť mu, na rešpektovanie súkromného a rodinného života, na integritu a dôstojnosť.

Zámer schváleného národného projektu