Uskutočnili sa odborné rozpravy k civilnej a trestnej časti projektu Alternatívne riešenie sporov (ADR)

Uskutočnili sa odborné rozpravy k civilnej a trestnej časti projektu Alternatívne riešenie sporov (ADR)

V spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave sa dňa 16. apríla 2021 uskutočnila odborná rozprava s názvom Aplikácia alternatívnych prístupov v justícii na Slovensku I.  – časť mediácia v civilnom práve. Stretnutie prebehlo online formou.

Odborná rozprava potvrdila niektoré predpoklady získané doterajším mapovaním stavu mediácie. Priniesla tiež nové poznatky, ktoré budú základom pre ďalší výskum, ako aj praktické návrhy, ktoré budú ďalej rozpracované.

Sumár záverov a výsledkov z rozpravy bude zverejnený prostredníctvom tlačovej správy na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR.

V auguste 2021 sa začne realizovať dotazníkový prieskum, zameraný na získanie podrobnejších údajov od odbornej verejnosti. Výsledky tohto výskumu budú prezentované na odbornej rozprave s názvom Aplikácie alternatívnych prístupov v justícii na Slovensku II. – civilná mediácia. O termíne bude Ministerstvo spravodlivosti SR informovať na svojej webovej stránke.

Dňa 27. mája 2021 sa v kooperácii s Prešovskou univerzitou v Prešove uskutočnila ďalšia odborná rozprava pod názvom Aplikácie alternatívnych prístupov v justícii na Slovensku I. – trestná mediácia a probácia. Opäť išlo o online stretnutie.

Výsledky a závery rozpravy budú zverejnené prostredníctvom tlačovej správy na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR a taktiež budú spracované a publikované formou Zborníka pod názvom projektu „ADR“.

O termíne odbornej rozpravy Aplikácie alternatívnych prístupov v justícii na Slovensku II. – trestná mediácia a probácia bude Ministerstvo spravodlivosti SR informovať na svojej webovej stránke.