V období od marca do mája 2022 vznikajú na 8 súdoch špeciálne miestnosti, ktoré pomôžu pri vypočúvaní detí a obzvlášť zraniteľných obetí.

V období od marca do mája 2022 vznikajú na 8 súdoch špeciálne miestnosti, ktoré pomôžu pri vypočúvaní detí a obzvlášť zraniteľných obetí.

Starostlivosť o najzraniteľnejších je základnou úlohou, ktorú musí vedieť štát zaručiť. Sem bezpochyby patria deti či obete zločinu. Práve na túto skupinu je zameraný projekt ministerstva spravodlivosti, vďaka ktorému od marca 2022 vznikajú na súdoch špeciálne miestnosti pre výsluch detí a zraniteľných obetí. Projekt Zvyšovanie účinnosti súdnictva prostredníctvom ochrany/posilnenia postavenia obetí a zraniteľných strán tiež zahŕňa vytvorenie jednotnej metodiky pre sudcov pre zisťovanie názoru dieťaťa a výsluch obete, a rovnako aj edukačný program pre sudcov.

Už v období od marca do mája 2022 vznikajú na 8 súdoch (okresných súdoch v Galante, Spišskej Novej Vsi, Rožňave, Rimavskej Sobote, Zvolene, Bratislave II, Prešove a Krajského súdu v Prešove) špeciálne miestnosti, ktoré majú pomáhať pri vypočúvaní detí a obzvlášť zraniteľných obetí. Taktiež bola vytvorená a distribuovaná metodická príručka pre sudcov s názvom Zvyšovanie efektívnosti a kvality justičného systému v oblasti ochrany maloletých ako obetí trestných činov a v rámci rodinných právnych sporov.

Cieľom zriadenia špeciálnych miestností a vytvorenia jednotnej metodiky je, aby boli deťom a zraniteľným obetiam vytvorené čo možno najvhodnejšie podmienky počas súdneho konania, ale tiež aby zisťovanie názoru dieťaťa nebolo pre neho traumatizujúce.

V rámci realizácie projektu ministerstvo tiež plánuje v máji 2022 spustiť edukačný program, v rámci ktorého sa bude o. i. realizovať aj vzdelávanie sudcov v oblasti individuálneho prístupu k maloletým pri zisťovaní ich názoru v civilných konaniach. Cieľom je vytvorenie edukačného programu, ktorý zlepší vedomosti o zaobchádzaní s maloletými deťmi, no zároveň aj vytvorenie súčinnosti medzi súdmi a prokuratúrou a zjednotenie postoja k maloletým deťom (ako aj obetiam) počas celého konania.