Začalo sa s manažérskym vzdelávaním pracovníkov Ministerstva spravodlivosti SR, ako aj okresných, krajských a špecializovaných trestných súdov

Začalo sa s manažérskym vzdelávaním pracovníkov Ministerstva spravodlivosti SR, ako aj okresných, krajských a špecializovaných trestných súdov

Interní zamestnanci, ktorí sú navrhnutí na riadiace pozície, disponujú množstvom skúseností a vysokou odbornou hodnotou. Avšak, často im chýba dostatok praxe s riadením ľudí či tímov.

V rámci projektu Vzdelávanie sa tak súčasní, ako aj budúci riadiaci pracovníci zúčastnia školenia, ktoré im zabezpečí manažérske zručnosti. Profesionálna úroveň riadenia na manažérskych pozíciách tak bude viesť k vyššej spokojnosti zamestnancov, vyššiemu výkonu a efektivite práce.

Riadenie ľudí je zároveň veľmi dôležité aj z hľadiska podriadených zamestnancov, ktorí bývajú pri zlom riadení demotivovaní, čo môže mať za následok nižší pracovný výkon či fluktuáciu.