ORSR / Obchodný register

Aktuality

V nadväznosti na schválený Dodatok č. 4 došlo k predĺženiu projektu do novembra 2023.
Ministerstvo spravodlivosti SR v spolupráci s registrovými súdmi má za úlohu zautomatizovať dopĺňanie identifikačných údajov do Obchodného registra SR…