Postavenie obetí a zraniteľných strán

Aktuality

Starostlivosť o najzraniteľnejších je základnou úlohou, ktorú musí vedieť štát zaručiť. Sem bezpochyby patria deti či obete zločinu. Práve na túto skupinu je zameraný projekt ministerstva spravodlivosti, vďaka ktorému od marca 2022 vznikajú na súdoch špeciálne miestnosti pre výsluch detí a zraniteľných obetí.
V roku 2022 sa uskutočnia 2 zahraničné cesty do Nórska, s cieľom zvýšiť kvalitu trestného stíhania v rodinnom práve. Pre plynulú realizáciu týchto návštev sa podarilo…