Vzdelávanie

Aktuality

Vďaka schváleniu Dodatku č. 5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku došlo k predĺženiu projektu do konca septembra 2023.
Aj napriek pretrvávajúcej pandémii sa v 3. štvrťroku 2021 podarilo ukončiť vzdelávanie v nemeckom jazyku…
Interní zamestnanci, ktorí sú navrhnutí na riadiace pozície, disponujú množstvom skúseností a vysokou odbornou hodnotou. Avšak, často im chýba dostatok praxe s riadením ľudí či tímov…